czarna_wstazka

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy
dla kol. Krzysztofa Andury
z powodu śmierci Taty
składa Rada
Krajowej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ „Solidarność”

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …