Home / Baner / Informacja z posiedzenia Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników cywilnych

Informacja z posiedzenia Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników cywilnych

W dniu 28.04.2019r w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się  posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników cywilnych oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. Na wstępie spotkania omówiono kwestę uregulowania prawnego powołania w/w zespołu.

Następnie omówiono strukturę zatrudnienia pracowników cywilnych oraz członków korpusu służby cywilnej  zatrudnionych w Państwowej Straży Pożarnej w związku z uzyskaną informacją z Komendy Głównej  PSP .

Zespól jednomyślnie stwierdził,  iż  wśród pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach występują wyraźne  dysproporcje płacowe sięgające nawet kilku tysięcy złotych, ponadto w wielu przypadków występuje różnorodność nazewnictwa tożsamych stanowisk. Zasugerowano, iż należałoby na nowo określić tabelę zaszeregowań w celu jej uproszczenie, oraz określić prawidłowe kategorie zaszeregowań dla danych stanowisk co umożliwi stworzenie przejrzystego systemu zatrudniania pracowników a co za tym idzie stworzy podstawy motywacyjnego systemu wynagrodzeń.

Kolejnym omawianym punktem posiedzenia była kwestia konieczności przyznania dodatkowych środków na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe. Strona związkowa wyraźnie podkreślała problem występujący w szczególności w jednostkach zatrudniających małą liczbę pracowników cywilnych, gdzie Komendy PSP nie są  wstanie  poradzić sobie w ramach przyznanego budżetu, co powoduje konieczność posiłkowania się budżetem przyznanym dla funkcjonariuszy.

Na spotkaniu omawiano również sprawy związane z wprowadzeniem dodatku za wykonywanie dodatkowych  obowiązków w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika. Podkreślono, iż istnieje  konieczność prawnego uregulowania dodatkowego wynagrodzenia pracownika w sytuacji wykonywania dodatkowych obowiązków.

Niezmiernie istotną kwestią omawianą podczas spotkania była sprawa zapewnienia w budżecie na 2020 r zwiększonych środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej. Pan Dariusz Smarżewski Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA poinformował, iż w chwili obecnej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie otrzymało informacji z Ministerstwa Finansów o wielkości limitów środków w związku z czym rozmowy o podwyżkach dla pracowników cywilnych na rok 2020 należy przełożyć do czasu otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów.

Jednocześnie strona związkowa podkreśliła, iż przyznanie podwyżki w roku 2020 jest niezmiernie istotne ze względu na pogłębiającą się z roku na rok, dysproporcje płacową występująca pomiędzy funkcjonariuszami a pracownikami cywilnymi.

NSZZ SOLIDARNOŚĆ na spotkaniu reprezentowali Kamila Kamińska, Damian Kochoń i Bartłomiej Mickiewicz.

 

Sprawdź również

Pomoc dla Grzegorza - Plakat_Solidarni

Pomoc dla Grzegorza