Rozstrzygnięcie konkursu „Współcześni rycerze Św. Floriana” z udziałem Przewodniczącego KSP NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy Dział Historii Pożarnictwa przygotował w bieżącym roku XVII edycję wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Współcześni rycerze Św. Floriana”.

Celem konkursu jest zapoznanie dzieci i młodzież z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz mienia człowieka, jak również propagowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz postawy bezpiecznego zachowania w życiu codziennym, a zwłaszcza bezpiecznego korzystania z dróg.

Kierownictwo Muzeum Zwróciło się do nas z prośbą o objęcie konkursu patronatem i wsparcie finansowe na organizację i zakup nagród dla laureatów konkursu.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli o czym świadczy 739 prac z 67 przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół nadesłane na konkurs w 2018 roku.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa przychyliła się do prośby obejmując patronatem to wydarzenie.

Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ uczestniczył w uroczystości rozdania nagród laureatom konkursu.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …