Odbyło się spotkanie wspólnego zespołu strony ministerialnej i społecznej w sprawie postulatów z porozumienia z dnia 08-11-2018 r.

19 marca w MSWiA odbyło się spotkanie poświęcone realizacji porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. Stronie ministerialnej przewodniczył Edward Zaremba, Pełnomocnik Ministra ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi. Ze strony związkowej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz strażackiej „Solidarności”.

Na spotkaniu omówiono wszystkie punkty porozumienia koncentrując się na rozwiązaniach, które mają wejść w życie od 1 lipca 2019 r.

Chodzi o nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy w zakresie art. 18b.

Kwestia ta dotyczy likwidacji warunku uprawniającego do otrzymania emerytury (ukończenia 55 roku życia) oraz wprowadzenia pełnej 100% odpłatności za nadgodziny. Przedstawiciele ministerstwa przekazali stronie związkowej założenia do projektu nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych ustaw pragmatycznych.

Wspólnie ustalano, że na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 3 kwietnia br. omówione będą zagadnienia porozumienia dotyczące art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, dodatku dla funkcjonariuszy, którzy osiągnęli 25 lat służby. Poruszona ma zostać sprawa związana z przygotowaniem Programu Rozwoju Formacji Mundurowych na lata 2021 – 2024.

Strony ponadto podkreśliły konieczność opracowania szczegółowego harmonogramu prac nad pozostałymi punktami porozumienia. Na kolejnym spotkaniu rozpatrzony zostanie harmonogram oraz opinie do przekazanych założeń do nowelizacji ustaw.

Na spotkaniu Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ reprezentowali Krzysztof Andura i Bartłomiej Mickiewicz.

 

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …