Ruszają prace nad poprawą sytuacji pracowników cywilnych oraz czasem służby funkcjonariuszy PSP

14 marca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbędzie się  posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. W pracach zespołu uczestniczyć będą przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”: Kamila Kamińska oraz Damian Kochoń.

08 marca Komendant Główny PSP wydał decyzję o powołaniu zespołu do spraw przeglądu i analizy funkcjonowania przepisów dotyczących pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Celem zespołu jest m.in. przeprowadzenie przeglądu i analizy funkcjonowania przepisów dotyczących pełnienia służby przez strażaków PSP w kontekście przepisów Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, przygotowanie rekomendacji dla KG PSP i przygotowanie projektów aktów prawnych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. W zespole Krajową Sekcję Pożarnictwa reprezentować będą: Bartłomiej Mickiewicz, Paweł Dela oraz Łukasz Latawski.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …