Spotkanie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa z Piotrem Dudą Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniu 19 marca 2019 roku w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa  z  Przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą. Spotkanie miało na celu omówienie bieżącej sytuacji w związku. Piotr Duda przedstawił cele jakie będą realizowane przez Komisję Krajową NSZZ SOLIDARNOŚĆ w kontekście między innymi podwyżek wynagrodzeń w sektorze publicznym. Podkreślił, że Komisja Krajowa będzie podejmować działania mające na celu promowanie członkostwa w NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Komisja Krajowa pracuje między innymi nad umożliwieniem zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych. Piotr Duda poinformował również, że trwają prace nad zwiększeniem liczby podmiotów które będą oferować zniżki dla posiadaczy legitymacji członkowskich NSZZ SOLIDARNOŚĆ.
Członkowie Prezydium KSP poinformowali Przewodniczącego o działaniach podejmowanych na rzecz funkcjonariuszy i pracowników PSP oraz napotykanych w pracy związkowej trudnościach.
31aa724b-e0bf-4324-82f9-c88e5bf4e8ae

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …