Z INICJATYWY KSP NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” RUSZA ZESPÓŁ DS. CZASU SŁUŻBY

W dniu 4 lutego 2019 r. w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie kierownictwa KG PSP z przedstawicielami związków zawodowych funkcjonujących w PSP.

Ze strony służbowej uczestniczyli:

– gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny,

– nadbryg. Marek Jasiński – Zastępca Komendanta Głównego,

– st. bryg. Marcin Wilczyński – Dyrektor Biura Kadr i Organizacji,

– bryg. Piotr Strawa – Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Organizacji,

– bryg. Rafał Adamiec – Doradca KG ds. związków zawodowych.

NSZZ „Solidarność” reprezentowali natomiast:

– Krzysztof Andura – Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”,

– Bartłomiej Mickiewicz – Wiceprzewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”.

Głównym tematem spotkania był rozdział, pomiędzy poszczególne województwa, środków finansowych potrzebnych na realizację tegorocznych podwyżek oraz uzgodnienie zasad rozdziału funduszu nagród i zapomóg na rok 2019 będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP.

Strony z uwagi na rozbieżności zdań nie ustaliły szczegółowych zasad rozdziału nagród, oraz dokładnych zasad rozdysponowania środków na podwyżki w roku 2019.

Na spotkaniu strona służbowa poinformowała o przychyleniu się do wniosku Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” i powołaniu zespołu do przeanalizowania zapisów rozporządzenia o czasie służby strażaków PSP. Przypominamy, że KSP NSZZ „Solidarność” od kilku lat dążyła do zmiany rozporządzenia m.in. w zakresie rozliczania czasu służby strażaków przebywających na szkołach i szkoleniach.  Temat ten w ostatnim czasie był kilkukrotnie poruszany w czasie spotkań Prezydium KSP z Komendantem Głównym PSP, a w dniu 24.01.2019 r. Przewodniczący Krzysztof Andura złożył pisemny wniosek w tej sprawie. Komendant Główny PSP przychylił się do wniosku NSZZ „Solidarność” i poinformował że po otrzymaniu wniosku z propozycją członków zespołu ze strony NSZZ SOLIDARNOŚĆ polecił rozesłanie informacji o powołaniu zespołu do pozostałych związków. Po otrzymaniu odpowiedzi zespół będzie mógł rozpocząć pracę.

PISMO KSP CZAS SŁUŻBY

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …