Home / Baner / Uzgodniono sposób podziału podwyżek dla pracowników cywilnych MSWiA

Uzgodniono sposób podziału podwyżek dla pracowników cywilnych MSWiA

W dniu 01 lutego 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników cywilnych w resorcie z Ministrem Jarosławem Zielińskim – Sekretarzem Stanu w MSWiA. Spotkanie dotyczyło uzgodnienia zasad rozdziału środków na podwyżki dla pracowników cywilnych MSWiA.

Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ reprezentowali – Damian Kochoń, Bartłomiej Mickiewicz oraz Kamila Kamińska.

Na spotkaniu uzgodniono zasady rozdziału środków przeznaczonych na podwyżki dla pracowników cywilnych w 2019 roku.

Ustawa modernizacyjna przewiduje od 1 stycznia 2019 r. wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa o 300 zł miesięcznie. Na spotkaniu potwierdzono wysokość oraz ogólne zasady rozdziału środków dla wszystkich pracowników cywilnych MSWiA, z założeniem że   zostaną one przekazane do realizacji poszczególnym szefom służb, a szczegółowy rozdział w każdej jednostce organizacyjnej będzie uzgadniany z organizacjami związkowymi działającymi w tych jednostkach.

Sprawdź również

Business button info icon information sign.

Pismo ws. systemu służby

W związku z napływającymi do Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” uwagami strażaków, dotyczącymi czterozmianowego systemu służby, ...