Szczegółowy komunikat z posiedzenia Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniach 7-9 stycznia 2019 r. na terenie CS PSP w Częstochowie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Tymczasowej Rady KSP Krzysztof Andura witając jednocześnie przybyłych gości tj. Przedstawiciela Zakonu Paulinów z Jasnej Góry, Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mł. bryg. mgr Piotra Placka, Sekretarza KK NSZZ „Solidarność” Ewę Zydorek oraz Przewodniczącego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” Jerzego Wielgusa. Na wstępie głos zabrali także pracownicy cywilni CS PSP, związkowcy NSZZ „Solidarność”, którzy zaapelowali do delegatów o pochylenie się nad problemem niskich wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP.

Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu regulaminu obrad delegaci dokonali wyborów protokolantów oraz komisji niezbędnych do przeprowadzenia wyborów władz Sekcji tj. komisji skrutacyjnej oraz komisji mandatowo wyborczej. Następnie wybrano prezydium WZD w składzie Mieczysław Gutmański, Maciej Łozowski i Paweł Dela, które poprowadziło dalsze obrady.

Przewodniczący Tymczasowej Rady KSP Krzysztof Andura przedstawił sprawozdanie z działalności Tymczasowej Rady KSP tj. za okres 9.10.2018 – 07.01.2019.

Kolejnym punktem obrad było stwierdzenie prawomocności WZD. Przyjęto  również niezbędne uchwały:

– ws. wyznaczenia obwodów wyborczych oraz ustalenia klucza wyborczego w celu podziału miejsc mandatowych pomiędzy poszczególne okręgi wyborcze przy wyborach członków Rady KSP NSZZ „Solidarność”,

– ws. ustalenia ilości członków Komisji Rewizyjnej ,

– ws. ustalenia ilości tur głosowania,

– ws. powołania Prezydium Rady KSP NSZZ „Solidarność”

– ws. przynależności KSP do Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”,

– ws. przyjęcia regulaminu KSP,

– ws. zasad finansowania Sekcji.

Po dokonaniu wszelkich formalności przystąpiono do wyborów Przewodniczącego KSP NSZZ „Solidarność”. W pierwszej turze głosowania wymaganą ilość głosów uzyskał jedyny zgłoszony kandydat Krzysztof Andura.

Następnie dokonano wyborów członków Rady KSP. Według zaproponowanego klucza 41 miejsc w Radzie, proporcjonalnie do ilości członków, zostało rozdzielonych na obwody wyborcze odpowiadające poszczególnym sekcjom regionalnym/międzyregionalnym. W ten sposób zagwarantowano każdej ze struktur udział przedstawiciela w przyszłej Radzie. W wyniku przeprowadzonych wyborów miejsca te zajęli:

Leszek Paziński (woj. dolnośląskie), Tomasz Zdrojewski, Mieczysław Gutmański (woj. kujawsko – pomorskie), Krzysztof Fedyk, Maciej Piszczek, Łukasz Rodak, Jarosław Weremko (woj. lubelskie), Marcin Harasymowicz (woj. lubuskie), Adam Pstrokoński, Paweł Dela, Mariusz Kaźmierczak, Łukasz Kapica (woj. łódzkie) Henryk Odrzywołek, Łukasz Klecki, Łukasz Gąstoł (woj. małopolskie), Bartłomiej Mickiewicz, Sebastian Jarych, Paweł Łabaj, Robert Paliwoda, Wojciech Wilk, Marcin Dzięgielewski (woj. mazowieckie), Łukasz Latawski, Jarosław Dziki (woj. opolskie), Leszek Pelc, Andrzej Skomra (woj. podkarpackie), Maciej Łozowski (woj. podlaskie), Jan Banaszak, Łukasz Gaszkowski, Tomasz Richert (woj. pomorskie), Damian Kochoń, Sławomir Kołodziej Tomasz Łoboz, Roman Marekwica (woj. śląskie), Łukasz Zięba (woj. świętokrzyskie), Krzysztof Ostrowski (woj. warmińsko-mazurskie), Jacek Ekiert, Sebastian Fabisiak, Tomasz Lewandowski, Mariusz Walkowiak (woj. wielkopolskie), Łukasz Stefański, Dariusz Świergul (woj. zachodniopomorskie).

Kolejne trzy miejsca zostały obsadzone z tzw. listy ogólnej. W pierwszej turze głosowania dwa miejsca zdobyli Jarosław Rejner (woj. warmińsko- mazurskie) oraz Jakub Andryszek (woj. podlaskie). Trzecie miejsce w drugiej turze głosowania zajął Marcin Puzon (woj. podkarpackie).

Wraz z Przewodniczącym powyższe osoby utworzyły 45-osobową Radę KSP NSZZ „Solidarność”.

Następnie dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej. W jej skład weszli:

– Bogdan Kasprzyk (zachodniopomorskie) – Przewodniczący

– Robert Golatowski (mazowieckie) – Członek Komisji

– Piotr Grabowski (śląskie) – Członek Komisji

– Grzegorz Kowalski (świętokrzyskie) – Członek Komisji

– Piotr Przychodzki (łódzkie) – Członek Komisji

WZD wybrało również 16 delegatów na Kongres Krajowy Sekretariatu Służb Publicznych.

Nowo wybrana Rada KSP spośród swojego grona wybrała Prezydium, zaproponowane przez Przewodniczącego Krzysztofa Andurę.

– Bartłomiej Mickiewicz (mazowieckie) – Wiceprzewodniczący

– Paweł Dela (łódzkie) – Wiceprzewodniczący

– Damian Kochoń (śląskie) – Wiceprzewodniczący

– Łukasz Stefański (zachodniopomorskie) – Wiceprzewodniczący

– Mieczysław Gutmański (kujawsko-pomorskie) – Sekretarz

– Maciej Łozowski (podlaskie) – Skarbnik

– Łukasz Latawski (opolskie) – członek Prezydium

– Henryk Odrzywołek (małopolskie) – członek Prezydium

– Jarosław Rejner (warmińsko-mazurskie) – członek Prezydium

W ostatniej części obrad delegaci  przyjęli trzy stanowiska:

– ws. wymagań kwalifikacyjnych w Państwowej Straży Pożarnej,

– ws. wysokości wynagrodzeń pracowników cywilnych w Państwowej Straży Pożarnej,

– ws. sprawie upamiętnienia męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki,

oraz jeden wniosek dotyczący renegocjacji programu ubezpieczeniowego.

 

Poniżej przedstawiamy podjęte przez WZD Stanowiska.

Stanowisko nr 1

Stanowisko nr 2

Stanowisko nr 3

 

 

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …