Spotkanie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Sekretarzem Stanu w MSWiA Jarosławem Zielińskim

W dniu 22 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Sekretarzem Stanu w MSWiA Jarosławem Zielińskim. W spotkaniu uczestniczył także Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski. Na wstępie wiceminister Jarosław Zieliński pogratulował Krzysztofowi Andurze wyboru na stanowisko przewodniczącego oraz zadeklarował wolę dobrej współpracy.

W trakcie spotkania omówiono następujące zagadnienia:

  • wprowadzenie przepisu kwalifikacyjnego w Państwowej Straży Pożarnej – wiceminister potwierdził uzyskane wcześniej od Komendanta Głównego PSP informacje, że ostatnie poprawki merytoryczne w ostatnich dniach zostały przez niego zaakceptowane i kwestia wejścia w życie tego przepisu wynika tylko z formalnych procedur.
  • zespół roboczy do spraw postulatów z porozumienia z MSWiA; Członkowie Prezydium zadali pytanie o termin powołania zespołów roboczych do spraw szczegółowych rozwiązań dotyczących postulatów z porozumienia podpisanego w listopadzie 2018 roku z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan wiceminister zaznaczył, że strona MSWiA jest gotowa do rozpoczęcia rozmów i dodał, że sprawy dotyczące konkretnego składu zespołów oraz zakresu prac będą uzgadniane z Pełnomocnikiem MSWiA do spraw kontaktów ze związkami zawodowymi. Zespół powinien rozpocząć prace jeszcze w pierwszym kwartale 2019 roku.
  • Projekt Rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych; W związku z otrzymaniem do zaopiniowania projektu Rozporządzenia o chorobach zawodowych przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa przedstawili Ministrowi wstępną opinię w tym zakresie zauważając, że sprawa jest niezwykle istotna dla funkcjonariuszy i jako taka wymaga dalszych konsultacji. Zaproponowano spotkanie w celu szczegółowego omówienia zapisanych w rozporządzeniu kwestii. Minister Jarosław Zieliński przychylił się do propozycji i stwierdził, że konieczne jest dokładne omówienie tego zagadnienia.

Dodatkowo podczas spotkania omówiono kwestie realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych, oraz planowanego od 2021 roku uruchomienia programu rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. Program ten ma  stanowić uzupełnienie i kontynuację obecnego Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Jarosław Zieliński zaprosił stronę społeczną do wspólnych prac nad opracowaniem i wdrożeniem tego programu.

 

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …