Spotkanie z Komendantem Głównym PSP w sprawie rozdziału środków na podwyżki w 2019 roku.

W dniu 29 listopada 2018 roku w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie w sprawie wypracowania rozdziału środków na podwyżki dla funkcjonariuszy na rok 2019.

W spotkaniu stronę związkową reprezentowali:

– Krzysztof Andura – Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ
– Krzysztof Oleksak – ZZS Florian
– Paweł Borek – NSZZ Pracowników Pożarnictwa
Strona związkowa przedstawiła wspólne stanowisko co do podziału środków na podwyżki ( w załączniku skan dokumentu).
Zdaniem strony związkowej jedyną możliwą do zaakceptowania propozycją jest równy podział środków w wysokości co najmniej 520 PLN do grupy zaszeregowania. Strona związkowa nie zgadza się na jakiekolwiek rozwiązania pośrednie.
W związku z powyższym Komendant Główny przyjął pisemne stanowisko  w tej sprawie zaznaczając że taki podział podwyżek spowoduje konieczność wygospodarowania dodatkowych środków finansowych.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …