Komunikat ze spotkania z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 12 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Komendantem Głównym gen. brygadierem Leszkiem Suskim. Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ Solidarność na spotkaniu reprezentowali Krzysztof Andura oraz Bartłomiej Mickiewicz.

Podczas spotkania, poza bieżącymi sprawami dotyczącymi współpracy Komendanta Głównego ze związkami zawodowymi, omówiono następujące kwestie:

  • Komendant Główny omówił proces wdrażania przepisu kwalifikacyjnego w PSP. Poinformował, że trwają prace zmierzające do jak najszybszego wprowadzenia Rozporządzenia w życie. Przedstawiciele NSZZ SOLIDARNOŚĆ poinformowali, że przepis ten jest bardzo oczekiwany w środowisku strażaków i dlatego liczymy na jak najszybsze doprowadzenie tych prac do końca.
  • W związku z pytaniami dotyczącymi rozdziału środków na podwyżki uposażeń w roku 2019 Komendant Główny PSP poinformował, że do MSWiA trafił już konkretny projekt Rozporządzenia dotyczącego rozdziału środków na podwyżki. Środki zgodnie z wcześniejszymi założeniami oraz ze stanowiskiem strony związkowej zostaną rozdysponowane w kwocie 520 PLN do grupy zaszeregowania, pozostała część trafi także do strażaków jako wzrost z tytułu wysługi lat (średnio 80 PLN) oraz jako wzrost nagrody rocznej (55 PLN).
  • Przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa przypomnieli o problemie rozliczania czasu służby strażaków odbywających szkolenia. Zdaniem KSP niesprawiedliwe jest rozliczanie czasu służby dwóch strażaków przebywających na tym samym szkoleniu w tym samym czasie w innym dla każdego wymiarze godzinowym. Podkreślono także, że aby ten problem rozwiązać konieczna jest zmiana rozporządzenia w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Z uwagi na to Komendant Główny poinformował, iż jeszcze w 2018 roku zostanie powołany zespół służbowo-związkowy, który wypracuje i zarekomenduje Komendantowi Głównemu konkretne rozwiązania w tym zakresie.

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …