Komunikat ze spotkania z KG PSP w sprawie uzgodnień rozdziału środków na podwyżki w 2019 roku.

W dniu 23 listopada 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w PSP z Komendantem Głównym gen. brygadierem Leszkiem Suskim. Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ Solidarność na spotkaniu reprezentował Krzysztof Andura. Spotkanie miało na celu uzgodnienie zasad rozdziału środków na podwyżki w 2019 roku.

Komendant Główny przedstawił szereg propozycji rozdziału, przewidzianej porozumieniem z MSWiA, kwoty 655 PLN. Propozycje zawierały warianty gdzie większość kwoty zostanie przekazana do grup zaszeregowania z uwzględnieniem pochodnych, przez zróżnicowany rozdział w grupach zaszeregowania, aż po takie gdzie poza zróżnicowaniem kwot w grupach przewidziano także realizację w ramach podwyżki dodatku specjalnego.

Przedstawiciel Krajowej Sekcji Pożarnictwa zaznaczył że zgodnie z rekomendacją Rady KSP stanowisko NSZZ „Solidarność” w tej sprawie jest takie aby całość kwoty rozdzielić na strażaków w maksymalnie równych kwotach.

Komendant Główny przyjął powyższe stanowisko, zaznaczając jednak, że musi przedstawić je w MSWiA.

W związku z tym zaplanowano kolejne spotkanie, podczas którego dojdzie do ostatecznego porozumienia w tym zakresie.

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …