NOWELIZACJA USTAWY MODERNIZACYJNEJ PRZYJĘTA

Na czwartkowym posiedzeniu Sejmu uchwalono nowelizację ustawy modernizacyjnej. Potrzeba nowelizacji wynikała z konieczności uwzględnienia w ustawie wzrostu liczby etatów służbach mundurowych, w tym w PSP .

Założenia  „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-20” tworzone były w oparciu o etatyzację z 2016 r. dlatego, jak zawarto w uzasadnieniu „zachodzi konieczność uaktualnienia wielkości środków na podwyżki od 1 stycznia 2019 roku o dodatkowe 2640 etatów i tym samym dostosowania w tym zakresie ustawy modernizacyjnej na 2019 rok do ustawy budżetowej na rok przyszły”.

Zgodnie z nowelizacją dodatkowe wydatki na podwyżki i „wydatki relacjonowane” wyniosą ponad 22,2 mln zł i o tyle wzrośnie ogólna kwota wydatków na realizację programu.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 396 posłów, jeden był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Przypomnijmy, że projekt zmiany ustawy modernizacyjnej został pozytywnie oceniony we wrześniu br. przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …