Komunikat organizacyjny Walnego Zjazdu Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność.

W ślad za poprzednimi informacjami o Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”   przypominamy, że niniejsze odbędzie się w dniach 22 – 24 maja 2018r. w Centrum Konferencyjnym w Stredyni  k./Sokołowa Podlaskiego  ul. Kościelna 43.

Walne Zebranie Delegatów  Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” przewiduje następujący harmonogram:

  1. Przybycie i rejestracja w hotelu – 22 maja br. do godz.13.00
  2. Obiad godz. 13.30 – 14.30
  3. Rozpoczęcie obrad /rejestracja delegatów WZD – od 14.30.
  4. Obrady WZD cz I. 14.45 – 21.00
  5. Obrady WZD cz.II 23 maja br. godz. 9.30 – 18.00
  6. Obrady WZD cz.III 24 maja br. godz. 8.30 – 11.00
  7. Opuszczenie hotelu 24 maja br. do godz.12.00

Posiedzenie WZD KSP NSZZ”Solidarność” odbywa się w trybie art.31 ust.3 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych [1991; Dz.U. nr 55 poz.234 z późn.zm.]

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …