Komunikat ze spotkania Zespołu powołanego przez MSWiA do rozpatrzenia postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W dniu 9 maja 2018 r. w MSWiA odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Związków Zawodowych służb mundurowych w ramach zespołu powołanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych do rozpatrzenia postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 12 marca 2018 r.   W trakcie spotkania omówiono postulaty Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczące poprawy sytuacji w służbach mundurowych.

W skład powołanego w tym celu przez Ministra Joachima Brudzińskiego zespołu weszło dwóch przedstawicieli Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” – Radca Prawny Sebastian Jarych oraz Sekretarz Bartłomiej Mickiewicz.

Prowadzący spotkanie Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń poinformował m.in., że rozpoczęto prace mające na celu wprowadzenie trzydziestodniowego okresu absencji chorobowej z zachowaniem 100 procent uposażenia. Było to potwierdzeniem złożonej w tym zakresie deklaracji przez Ministra Joachima Brudzińskiego, na posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Zespół rekomendował jako kolejne kroki  zmianę artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym oraz wprowadzenie odpłatności za tzw. nadgodziny we wszystkich służbach.

Inne z postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (m.in. podwyżki w br . w wysokości 650 zł i przywrócenie systemu emerytalnego) oceniono jako zmiany systemowe wymagające głębszej analizy i konsultacji  z uwagi na brak pokrycia finansowego w bieżącym Budżecie Państwa. Zespół zobowiązał się do prowadzenia intensywnych prac związanych z jak najszybszym wprowadzenie w życie proponowanych przez Związki Zawodowe zmian.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …