Oświadczenie Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w sprawie Walnego Zjazdu Delegatów

Informuję, że na dni  22 – 24 maja 2018r. zwołane zostało sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”.

Niestety z powodu wyjazdu w dniu 23 maja br. delegatów województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego,  pomorskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego Walne Zebranie Delegatów nie uzyskało wymaganej Statutem  prawomocności i nie mogło się odbyć.

O możliwości zerwania WZD zostałem powiadomiony przed rozpoczęciem ostatniego posiedzenia ustępującej Rady Sekcji. Przedstawiciel województwa lubelskiego przedłożył wobec mnie niewykonalne  żądanie oświadczając przy tym, że w przypadku nie wykonania tego żądania część województw nie dopuści do rozpoczęcia WZD. Wobec takiego dyktatu podjąłem daleko idące działania mające na celu do doprowadzenia wykonania statutowego obowiązku przeprowadzenia zebrania wyborczego.

Zwołałem spotkanie  przewodniczących struktur regionalnych/międzyregionalnych w którym uczestniczyło dwoje przedstawicieli Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ”Solidarność”  jako rozjemcy-obserwatorzy.  Podczas tego spotkania poprosiłem wszystkich o zachowanie rozsądku i powagi. Apelowałem o znalezienie kompromisu, który pozwoli na w miarę sprawne przeprowadzenie wyborów nowych władz na kadencję 2018 – 2022. Zaproponowałem powołanie zespołu, który wypracuje takie warunki, które pozwolą znaleźć konsensus, przeprowadzić WZD i wybrać nowe władze KSP. Wszyscy przewodniczący struktur wojewódzkich zaakceptowali to rozwiązanie. Został  wybrany zespół, który miał pełne plenipotencje do wypracowania porozumienia.

Zespół pracował od godziny 18.00 do 1.30  w nocy. Zespół wypracował warunki na podstawie których miało być przeprowadzone WZD.

Niestety rano 23 maja br. delegaci z wyżej wymienionych województw nie pobrali mandatów i opuścili miejsce Walnego Zebrania Delegatów.

Działanie takie  ocenić można jako nieodpowiedzialne, nie pozwalające na normalne funkcjonowanie Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”. Jest to kolejne Walne Zebranie Delegatów, które nie może się odbyć praktycznie przez tą samą grupę struktur regionalnych/międzyregionalnych.  Działanie takie należy ocenić jako szkodzące działalności związkowej oraz wizerunkowi Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”  jak również narażające na wymierne straty finansowe te organizacje, które pokrywały koszty związane z zakwaterowaniem delegatów.  Przypominam, że duża część tej samej grupy przez ostatni czas bojkotowała posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” włącznie z posiedzeniem 12 kwietnia br. w którym uczestniczył Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ  oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …