Opinia Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w sprawie podwyżek dla strażaków w 2018 roku

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”  zaopiniowała pozytywnie projekt zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Do opinii dołączono jednak szereg zastrzeżeń:

  1. Środki na podwyżki przeznaczone zostały dla grupy strażaków o najniższych dochodach zajmujących stanowiska od grupy 1 do 5 (po 200,- zł brutto) oraz od 6 do 8 (po 102,- zł brutto). Strażacy zaszeregowani na grupach uposażenia 9 i wyższych nie zostaną tymi podwyżkami objęci. Takie rozwiązanie budzi pewne wątpliwości.  Dotychczas wzrost uposażeń obejmował w mniejszym czy większym zakresie wszystkie stanowiska służbowe. Problemem, na który Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę jest bardzo znaczące spłaszczenie wielkości wynagrodzeń. Różnicę w zaszeregowaniu grupy na poziomie 20,- złotych brutto trudno będzie nazwać motywacją do zajmowania wyższych stanowisk służbowych, które z reguły charakteryzują się większym zakresem zadań i odpowiedzialności (prawnej i materialnej).  W skrajanych przypadkach może dochodzić  do sytuacji, gdzie podwładny strażak, będzie miał wyższe wynagrodzenie od swojego przełożonego
    (np. w wyniku wyższego stopnia służbowego, dodatku służbowego czy wysługi lat).
  1. Środki skierowane do Państwowej Straży Pożarnej w roku 2018 nie zniwelują różnicy wzrostu wynagrodzeń w porównaniu do średniego wynagrodzenia w gospodarce. Spowodują oczywiście zmniejszenie dysproporcji ze wzrostem wynagrodzeń jednak nadal nie podniosą atrakcyjności zawodu w stosunku do sektora prywatnego,  co nie przełoży się na zwiększenie  liczby chętnych do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
  2. Przyjęta koncepcja rozdziału środków na wynagrodzenia wymusza pilne rozpoczęcie prac nad sposobem konsumpcji środków na podwyżki
    w roku 2019. Dlatego też Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” składa wniosek o niezwłoczne rozpoczęcie prac nad koncepcją przepisu płacowego na rok 2019.

Należy zauważyć, że środkami na podwyżki w roku 2018 zostaną objęci strażacy w grupach od 1 do 8 zamiast jak zakładano wstępnie od 1 do 4.
W związku z tym podwyżki obejmą nie wszystkich ale znaczną grupę strażaków. Należy przy tym podkreślić, że środki na podwyżki na rok 2018 zostały wygospodarowane z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, bez konieczności podejmowania działań protestacyjnych ze strony związków zawodowych, co należy uznać jako znaczące wydarzenie. Należy również zauważyć, że zabezpieczone zostały środki na skutki przechodzące co oznacza,
że koszty podwyżki roku 2018 nie zmniejszą środków na podwyżki na rok 2019 przewidziane w ustawie modernizacyjnej.

 

PISMO DO MSW

 

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …