Opinia KSP do Rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia

W związku z przedłożonym do zaopiniowania przez  związki zawodowe projektem zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie MSWiA z dnia  20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania,  Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”  wydała opinię negatywną.

Opinia została wydana z następujących powodów:

  1. Projekt w zaproponowanym kształcie nie eliminuje starych wzorów ubrań specjalnych opartych na zewnętrznej warstwie bawełny impregnowanej z obrotu i sprzedaży.
    Odniesienie się do normy EN-PN 469 bez dodatkowych ograniczeń nadal pozwala sprzedawać przez producenta i kupować przez kierownika jednostki organizacyjnej PSP ubranie wykonane z bawełny impregnowanej. Celem zasadniczym całej koncepcji zmiany i oczekiwań Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” oraz strażaków PSP jest posiadanie nowoczesnych bezpieczniejszych i lepszych niż dotychczas ubrań specjalnych (dalej UBS). Brak barier progowych nie doprowadzi do wymiany wzorów na nowe, ponieważ nowocześniejsze rozwiązania będą zawsze droższe od UBS wykonanych z bawełny impregnowanej. Dlatego Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” (dalej KSP) proponuje zabezpieczenie w postaci wykonywanej przez CNBOP w Józefowie próby deszczowej wykonanej po 20 cyklach wykorzystania i prania w warunkach bojowych (JRG)  dla danego wzoru ubrania. Pozwoli to wyeliminować nie tylko materiały typu bawełny impregnowanej ale również wszelkie pseudo tkaniny opisywane jako NOMEX lub KEVLAR lub tym podobne.
  2. Projektodawca wyeliminował maksymalną wagę UBS. W przekonaniu KSP jest to częściowe rozwiązanie.
    Należy zauważyć, że posunięcie to odnieść może skutek przeciwny do zamierzonego. O ile faktycznie UBS o charakterystyce trójwarstwowego ubrania z warstwą zewnętrzną PBO/PBI nie utrzyma się w dotychczasowej wadze. To nie można też dopuścić, by UBS miał w ogóle nieokreśloną wagę. Przy pracach znacznego wysiłku strażaków w akcji każdy kilogram noszony przez strażaka jest istotny. Dlatego należałoby się zastanowić, czy wymiar dotychczasowej wagi UBS z 3,8 kilogram zwiększyć maksymalnie  do 4,8 lub 5,2 kg.
  3. Projektodawca nie wprowadził maksymalnej wagi dla kurtki lekkiej. Może zatem dojść do paradoksu gdzie kurtka lekka będzie ważyć więcej niż kurtka zwykła UBS.

Po raz kolejny można stwierdzić, że rozpatrywanie oddzielnie poszczególnych projektów rozporządzeń ( wyżej opiniowanego i rozporządzenia o umundurowaniu strażaków)  oraz Zarządzenia Komendanta Głównego PSP ws. wzorów umundurowań i materiałów, mija się z celem ponieważ nie można porównać zaproponowanych rozwiązań, przez co powstają też pewne różnice, które spowodują wiele niejasności przy realizacji niniejszych przepisów.

Należy też zauważyć, że tak w przypadku projektu o umundurowaniu strażaków jak obecnie opiniowanego, projektodawca nie zabezpiecza interesu strażaków a także Państwowej Straży Pożarnej przed dalszym wprowadzaniem przez producentów ubrań specjalnych o niskiej jakości lub według przestarzałych wzorów.

 

ORYGINAŁ PISMA KSP

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …