Spotkanie przedstawicieli NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

W dniu 22 lutego br. odbyło się spotkanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego z przedstawicielami NSZZ”Solidarność”.
Wraz z Ministrem w spotkaniu uczestniczył  Pełnomocnik ds. kontaktów ze związkami zawodowymi pan Edward Zaremba.
Na spotkaniu NSZZ”Solidarność” reprezentowali: Jerzy Wielgus – Przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ”Solidarność”, Mieczysław Jurek – Przewodniczący Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ”Solidarność”, Robert Osmycki Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”, Damian Kochoń Wiceprzewodniczący KS Pożarnictwa NSZZ” Solidarność”, Łukasz Stefański, oraz Bartłomiej Mickiewicz Sekretarze Prezydium KS Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że jest zwolennikiem dialogu społecznego i rozmów.
Strona związkowa przedstawiła problemy występujące w Państwowej Straży Pożarnej.
Więcej informacji przekażemy w oficjalnym komunikacie który ukaże się niebawem.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …