Wniosek do MSWiA w sprawie rozdysponowania środków na podwyżki dla najniżej zarabiających strażaków w 2018 roku

W dniu 15 lutego 2018 roku Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z propozycją rozdysponowania środków przeznaczonych na podwyżki dla najmniej zarabiających funkcjonariuszy PSP w roku 2018.

W związku z brakiem możliwości zdefiniowania grupy najniżej zarabiających funkcjonariuszy zaproponowano rozwiązanie, które pozwoli zabezpieczyć środki na zwiększenie uposażeń strażaków, którzy biorą udział w bezpośrednich działaniach ratowniczych.

W proponowanych rozwiązaniach przewidziano możliwość zwiększenia stawek dodatku za służbę w warunkach szkodliwych według następujących założeń:

dla I     stopnia szkodliwości z 5%  do 30%, dla II   stopnia szkodliwości z 10% do 60%, dla III stopnia szkodliwości z 15% do 90%, dla IV stopnia szkodliwości z 20% do 120%  godzinowej stawki średniego uposażenia strażaków.

Stosując takie rozwiązanie w łatwy sposób można rozdysponować środki przewidziane na wzrost uposażeń dla strażaków najniżej uposażonych jednocześnie zachowując zasadę, że środki przeznaczone będą dla wszystkich strażaków  bezpośrednio zaangażowanych w działania ratownicze. Podniesienie stawek dodatku za działania w warunkach szkodliwych spowoduje realny wzrost dodatku u strażaków do poziomu nawet 120-140 złotych miesięcznie.

 

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …