Wniosek Przewodniczącego KSP NSZZ SOLIDARNOŚĆ do Komendanta Głównego PSP o sprostowanie komunikatu

Poniżej przedstawiamy wniosek Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ do Komendanta Głównego PSP o sprostowanie komunikatu KG PSP  w kwestii spotkania ze związkami zawodowymi w dniu 2 marca br. Spotkanie dotyczyło rozliczenia środków na nagrody dla funkcjonariuszy za 2017 rok i uzgodnienia rozdziału środków na nagrody w 2018r.

PROŚBA O SPROSTOWANIE

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …