Podwyżki dla strażaków PSP na rok 2018 i zmiany w przepisach dotyczących naszej służby

W związku z rozpowszechnianymi przez osoby nieupoważnione informacji dotyczących wysokości podwyżek dla strażaków PSP na rok 2018 jak również
o udziale  związku w innych pracach, informuję co następuje:

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” nie posiada nowych informacji oprócz informacji oficjalnie przekazanych w dniu 13 października br. na Zespole ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Finansów MSWiA p. Dariusza Atlasa. Przypominam, że informacja brzmiała następująco:

„W sprawie  podziału środków na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych na rok 2018, Dyrektor Departamentu Finansów MSWiA potwierdził doniesienia medialne o tym, że Rada Ministrów na wniosek Ministra Mariusza Błaszczaka zwiększyła środki na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych o kwotę dodatkową (ponad ustawę modernizacyjną) o 150 mln złotych oraz dodatkowo o kwotę 15 mln złotych dla Policjantów posiadających dodatek stołeczny (ok. 9.200 osób). Dodał, że MSWiA planuje na wdrożenie podwyżek dla najmniej zarabiających funkcjonariuszy od maja 2018r. Dyrektor Departamentu Finansów. Poinformował przy tym, że nie przewiduje się wzrostu funduszy wynagrodzeń dla pracowników cywilnych. W trakcie dyskusji Dyrektor Departamentu Finansów MSWiA nie potrafił udzielić odpowiedzi na pytania: jak kwota 150 mln zł, zostanie podzielona pomiędzy służby resortu i jaką resort przyjął definicję „najmniej zarabiających funkcjonariuszy”.

 

Dlatego  w kwestii ewentualnych wysokości podwyżek w PSP w roku 2018 informuję, że Krajowa Sekcja Pożarnictwa nie otrzymała żadnego zaproszenia do rozmów w tej sprawie.

Podobnie należy ocenić informacje dotyczące zmian w przepisie płacowym w zakresie zmian wysokości zaszeregowania jak również zmian dotyczących ilości dodatków należnych strażakom.

Przypominam również, że w przypadku przepisu kwalifikacyjnego nad którego nowym projektem pracuje Zespół Komendanta Głównego PSP, żadna z osób biorących w nim udział, nie posiada uprawnienia do prezentowania stanowiska Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”, ponieważ Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” nie oddelegowywała do tego Zespołu żadnego swojego przedstawiciela.  Członkowie Zespołu, wykonując w niej zadania reprezentują swoje zdanie i działają w imieniu Komendanta Głównego PSP.

W związku z tym, że po raz pierwszy w historii Państwowej Straży Pożarnej Komendant Główny PSP wbrew Porozumieniu z dnia 29 grudnia 1997r.
o współdziałaniu Komendanta Głównego PSP z centralami związków zawodowych działających w PSP, nie włączył do Zespołu przedstawicieli związków zawodowych informuję, że Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”  nie odpowiada za działania i wypowiedzi strażaków biorących udział w niniejszym Zespole a należących do NSZZ”Solidarność”.

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” wypowie się w drodze procesu opiniowania przedstawionych propozycji.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …