Home / Baner / Wniosek Przewodniczącego Krajowe Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ o pilne zwołanie posiedzenia RDS

Wniosek Przewodniczącego Krajowe Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ o pilne zwołanie posiedzenia RDS

W związku z informacjami spływającymi ze struktur podległych Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ co do terminów i wysokości podwyżek uposażeń dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej Przewodniczący KSP ponownie wystąpił o pilne zwołanie posiedzenia podzespołu do spraw służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego w celu oficjalnego omówienia kwestii wzrostu uposażeń w 2018 roku.

 

WYSTĄPIENIE O SPOTKANIE

Sprawdź również

DSC_5358

Komunikat Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniu 20 czerwca  2018r Komisja Krajowa NSZZ ”Solidarność” podjęła uchwałę o wykreśleniu z rejestru ...