Home / Baner / Wniosek Przewodniczącego Krajowe Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ o pilne zwołanie posiedzenia RDS

Wniosek Przewodniczącego Krajowe Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ o pilne zwołanie posiedzenia RDS

W związku z informacjami spływającymi ze struktur podległych Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ co do terminów i wysokości podwyżek uposażeń dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej Przewodniczący KSP ponownie wystąpił o pilne zwołanie posiedzenia podzespołu do spraw służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego w celu oficjalnego omówienia kwestii wzrostu uposażeń w 2018 roku.

 

WYSTĄPIENIE O SPOTKANIE

Sprawdź również

Business button info icon information sign.

Odpowiedź MSWiA w sprawie zmian w Ustawie o Państwowej Straży Pożarnej

MSWiA odpowiedziało Przewodniczącemu Krajowej Sekcji Pożarnictwa na pytanie w sprawie prowadzonych prac nad zmianami w ...