Prośba wspólna central związkowych PSP o spotkanie z Komendantem Głównym w sprawie umundurowania

W dniu 15 listopada 2017 Przewodniczący wszystkich central Związków Zawodowych działających w PSP wystosowali do Pana Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej prośbę o pilne spotkanie którego tematem będzie omówienie aktualnego stanu zaawansowania prac nad nowym umundurowaniem dla strażaków.

PISMO

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …