Posiedzenie Rady Fundacji ,,Solidarni”

W dniu 15 listopada 2017 roku w dniu 15 listopada roku w budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Fundacji ,,Solidarni” która tworzą przewodniczący trzech central związkowych działających w strukturach PSP (KSP NSZZ Solidarność, ZZS Florian i NSZZ Pracowników Pożarnictwa).

W posiedzeniu udział brali: Prezes Zarządu Fundacji kol. Marek Garniewicz oraz  Wiceprezes Zarządu kol. Jacek Piwiński.

Omawiając wraz z przedstawicielami Zarządu bieżącą działalność i pracę naszej Fundacji przyjęto informację i dokonano podsumowania w następujących tematach:

– Informacji finansowej Zarządu w zakresie udzielanej pomocy oraz   podejmowanych działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej (m.in. zrealizowano turnus dla rodzin beneficjentów Fundacji we współpracy z fundacją Dorastaj z Nami na podstawie porozumienia z grudnia 2016r).

– Dokonano podsumowania Akcji zbiórki pomocy rodzinom strażaków z KM PSP w Białymstoku – Działania Fundacji polegały na udzieleniu pomocy w wysokości 5000,-zł dla każdej z Rodzin oraz prowadzeniu wspólnej zbiórki środków finansowych w ramach porozumienia z Fundacją Dorastaj z Nami pod patronatem Komendanta Głównego PSP. Akcję zakończono w dniu
16 października 2017 roku przekazaniem zebranych środków w równej części dla każdej z Rodzin.

– Informacji Zarządu w/s podpisania Aneksu do umowy prewencyjnej z PZU Życie SA (w tym sprawa rozliczenia z PZU) – Aneks do umowy prewencyjnej podpisano w dniu 19 września 2017 roku. W obecnym kształcie umożliwia on rozliczenie środków przekazanych na pomoc strażakom (rodzinom) ubezpieczonym grupowo w programie „PSP-2014”, ostateczne przyjęcie rozliczenia ma nastąpić w najbliższych daniach.

– Przyjęto wstępną informację w zakresie kierunku i harmonogramu prac nad uaktualnieniem oferty i warunków ubezpieczenia dla strażaków – wstępnie ustalono termin spotkania Rady Fundacji i Przedstawicieli Zarządu Fundacji z brokerem ubezpieczeniowym MENTOR SA, nadzorującym i prowadzącym postępowanie w tej sprawie.

Przyjmując zadania do wykonania na najbliższy okres, podkreślono wagę jak najszerszego informowania środowiska pożarniczego o pomocy oraz wsparciu, jakie można uzyskać w ramach statutowej działalności naszej Fundacji ,,Solidarni”.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …