Projekt Ustawy o Biurze Nadzoru Wewnętrznego i jego akty wykonawcze zaopiniowane przez NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ otrzymała do zaopiniowania Projekt Rozporządzenia w sprawie stanowisk jakie mogą zajmować strażacy PSP w Biurze Nadzoru Wewnętrznego MSWiA. Jest to akt wykonawczy do opiniowanego Projektu Ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej przedstawiamy projekt Ustawy, opinię NSZZ SOLIDARNOŚĆ w tej sprawie, oraz pismo z prośbą o opinię do rozporządzenia z projektem rozporządzenia.

 

PROJEKT USTAWY

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

OPINIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ W SPRAWIE USTAWY

PISMO MSWiA OPINIA DO ROZPORZĄDZENIA

 

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …