Zwołanie Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność zwołał Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ na dzień 27 października 2017 roku. Walne zebranie ma za zadanie przyjąć Uchwały dotyczące bieżącej działalności Sekcji, oraz wnioski przekazane przez poszczególnych Delegatów.

 

PISMO

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …