Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniu 21 września 2017r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”  podczas którego omówiono szereg spraw organizacyjnych dotyczących zbliżającego się okresu wyborczego w strukturach NSZZ”Solidarność” na kadencję 2018-2022.

 

Zgodnie z programem przyjęto:

  • Uchwałę nr 6/2017 ws klucza wyborczego oraz okręgów wyborczych dla struktur Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”.
    Rada Sekcji utrzymała zasadę jednego mandatu dla 100 członków w okręgu wyborczym. Okręgiem wyborczym dla regionalnych/międzyregionalnych lub wojewódzkich struktur województwa jest teren administracyjny województwa w którym dana struktura działa.
  • Uchwałę nr 7/2017 ws. terminarza wyborczego dla struktur organizacyjnych Sekcji. I tak dla organizacji zakładowych i międzyzakładowych jest to okres od 2 listopada br. do 14 lutego 2018r., dla struktur wojewódzkich od 30 stycznia 2018r. do 16 marca 2018r. zaś WZD KS Pożarnictwa powinno się odbyć w przedziale między 18 a 27 kwietnia 2018r. Zgodnie z Ordynacją nadzór nad wyborami branżowymi oprócz Regionalnych Komisji Wyborczych  sprawuje Prezydium KS Pożarnictwa – dlatego też struktury wojewódzkie zobowiązane są do powiadomienia pisemnego Prezydium Sekcji o zwołaniu WZD nie później niż na 14 dni przed WZD w danym województwie.

 

Ponadto Rada Sekcji przyjęła Uchwałę nr 8/2017 o zwołaniu roboczego WZD na dni 26 i 27 października 2017 w celu przyjęcia koniecznych poprawek do Regulaminu Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” (wniosek KKW), doprecyzowania uchwały finansowej KSP oraz przyjęcia uchwały o e-głosowaniu. W ramach przyjętego programu przyjęto również rozpatrywanie wniosków złożonych do Prezydium a zgłoszonych do rozpatrzenia przez Walne Zebranie Delegatów.

Rada Sekcji zgodnie z obowiązującymi procedurami przygotowała projekt Programu WZD, który zostanie dostarczony delegatom poprzez przewodniczących struktur wojewódzkich Sekcji.

 

Rada Sekcji omówiła również kwestię przedłożonego do Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność” wniosku o zmianę rozporządzenia o czasie służby. przypomniano, że projekt dotyczy nowelizacji zapisu dotyczącego takiego samego dla każdego strażaka rozliczania czasu służby za czas szkolenia; wdrożenia orzeczenia  Trybunału Konstytucyjnego ws. Święta Trzech Króli i czasu wolnego w zamian za święta; doliczenia do czasu służby okresu do 30 minut na zdanie i przekazanie służby.

 

Ponadto Rada Sekcji omówiła sprawy dziejące się w województwach. Omówiono kwestię pilotażowego wprowadzenia w kilku komendach śląskich dwuzmianowego pełnienia służby przez dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych.  Przedstawiciel województwa łódzkiego poinformował o zawartym porozumieniu pomiędzy strażacką solidarnością w łódzkim, ZZS FLORIAN i NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Omówiono również kwestię przesuwania środków finansowych z vacatów na wypłaty nadgodzin.

 

 

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …