Projekt ustawy o Policji i L-4

Do Krajowej Sekcji Pożarnictwa wpłynął projekt  ustawy o Policji i L-4. Zapraszamy do zapoznania się z Projektem.

Projekt ustawy o Policji i L-4

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …