Opinia Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w sprawie Ustawy Modernizacyjnej 2017-2020

Przedstawiamy treść opinii Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w sprawie Ustawy Modernizacyjnej na lata 2017-2020.

 

OPINIA KRAJOWEJ SEKCJI POŻARNICTWA

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …