PIERWSZEGO POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ DO SPRAW OSTATECZNEGO KSZTAŁTU USTAWY MODERNIZACYJNEJ NA LATA 2017-2020

W dniu 6 maja 2016 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA do spraw ostatecznego kształtu ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020, z którego został spisany niniejszy protokół.

Uczestniczyli w nim :

Przedstawiciele Związków Zawodowych:

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, ZKZZP MSW i AP, ZZS „Florian”, ZG NSZZ FSG, Komisji Krajowej ZZ Pracowników Policji, Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji, Zarządu Krajowego NZZ Policji w Katowicach, Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji, ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

Przedstawiciele służb resortu:

Komendy Głównej Policji, Biura Ochrony Rządu, Komendy Głównej PSP, Komendy Głównej Straży Granicznej.

Przedstawiciele Ministerstwa SWiA:

Departamentu Porządku Publicznego, Zakładu Emerytalno – Rentowego, Departamentu Budżetu, Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego.

Na funkcję koordynatora Grupy Roboczej wybrano Tomasza Krzemieńskiego – Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ reprezentował Bartłomiej Mickiewicz

Poniżej przedstawiamy protokół z przebiegu spotkania.

PROTOKÓŁ GRUPA ROBOCZA

 

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …