Pierwsze posiedzenie zespołu do spraw opracowania zasad doskonalenia zawodowego w PSP

W dniu 7. 06.2016 odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu do spraw opracowania zasad doskonalenia zawodowego w PSP.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele strony służbowej oraz związków zawodowych działających w PSP.
Na pierwszym posiedzeniu ustalono że praca zespołu będzie oparta o zasady które zaproponowała wcześniej pracująca komisja i zostały one podpisane w grudniu 2015.
Zespół będzie starał się wprowadzić zmiany w istniejącym dokumencie tak, aby był pomocą w procesie szkolenia Strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ reprezentował Artur Kołton – Przewodniczący małopolskiej sekcji pożarnictwa.
O postępach w pracach zespołu będziemy informować na bieżąco.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …