Nowy Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji NSZZ SOLIDARNOŚĆ strażaków woj. łódzkiego

W dniu 5 kwietnia br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyły się wybory uzupełniające na funkcję Przewodniczącego Międzyregionalnej Sekcji NSZZ SOLIDARNOŚĆ strażaków woj. łódzkiego po uprzednio złożonej rezygnacji przez kol. Jarosława Wlazłowskiego. W Walnym Zebraniu z ramienia Krajowej Sekcji Pożarnictwa brał udział Robert Osmycki, oraz Bartłomiej Mickiewicz.

Nowym przewodniczącym został wybrany kol. Adam Pstrokoński – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy KP PSP w Bełchatowie. Pozostali członkowie Prezydium pozostali bez zmian.

W spotkaniu uczestniczył również nadbryg. Andrzej Witkowski, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne ze stanowiska Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …