Spotkanie Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy z Komendantem Głównym PSP

W dniu 07 kwietnia 2016 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy z Komendantem Głównym PSP st. bryg. Leszkiem Suskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa  NSZZ SOLIDARNOŚĆ – Robert Osmycki, Damian Kochoń i Bartłomiej Mickiewicz, oraz zastępcy Komendanta Głównego PSP bryg. Marek Jasiński, oraz bryg. Krzysztof Hejduk.

Spotkanie dotyczyło oceny współpracy między Komendantem Głównym PSP a NSZZ SOLIDARNOŚĆ i dalszym jej rozwojem.

Strony uznały dotychczasową współpracę jako dobrą. Określono cele i zasady współdziałania dla rozwoju Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas spotkania omówiono kwestie pracownicze a w szczególności sytuację ekonomiczną pracowników cywilnych, oraz sposoby poprawy tej sytuacji. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ poinformował, że kwestia sytuacji pracowników cywilnych w sferze budżetowej jest przedmiotem prac Rady Dialogu Społecznego przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. Poinformował też że w dniu 07 kwietnia 2016 roku członkowie Rady Dialogu Społecznego zaakceptowali projekt przepisów wprowadzających od 01 września 2016 roku minimalną stawkę godzinową na poziomie 12 złotych.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …