Spotkanie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa z Komendantem Głównym PSP i jego zastępcami.

W dniu 24 lutego br. odbyło się spotkanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących KSP NSZZ”Solidarność” z Komendantem Głównym PSP wraz z zastępcami Komendanta Głównego PSP w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli Komendant Główny PSP st.bryg. Leszek Suski, zastępca KG PSP bryg. Marek Jasiński, zastępca KG PSP bryg. Krzysztof Hejduk a ze strony związkowej Robert Osmycki, Damian Kochoń, Wiesław Wojciechowski, Leszek Błaszczyk i Bartłomiej Mickiewicz.

Przedmiotem spotkania były najważniejsze w chwili obecnej sprawy związane z potrzebami strażaków i służby. Podczas spotkania omówiono:

 • Projekt rozporządzenia płacowego – Komendant Główny PSP poinformował, że projekt jest w uzgodnieniach wewnątrz resortowych, zgodnie z założeniami podwyżki zrealizowane zostaną w II kwartale br. z wyrównaniem od 1 stycznia br. Dotyczy to funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 • Projekt rozporządzenia kwalifikacyjnego – przedstawiciele KSP NSZZ”Solidarność” zwrócili się z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości poprawek w rozporządzeniu w celu wyeliminowanie problemów wynikających z usunięcia załącznika nr6 z dniem 31 grudnia 2016r . Komendant Główny PSP przyznał, że istnieje konieczność weryfikacji przepisu kwalifikacyjnego;
 • Rozporządzenie o czasie służby – przedstawiciele KSP NSZZ”Solidarność” poinformowali, że wystąpią do Komendanta Głównego PSP o zmiany w przepisie wnoszące poprawki dotyczące realizacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. czasu wolnego za święta w soboty oraz zaproponują nowe brzmienie przepisu w zakresie rozliczania czasu służby za szkolenia, doskonalenia zawodowe, kursy doszkalające w tak sposób by były jednoznaczne co do sposobu kwalifikowania ich do czasu służby;
 • Nowe umundurowanie strażaków:
  – zastępca Komendanta Głównego PSP bryg. Marek Jasiński poinformował o trwających pracach i problemach związanych
  z wdrażaniem nowego projektu umundurowania specjalnego
  i koszarowego. W chwili obecnej trwają prace zmierzające do uzyskania pełnych praw do dokumentacji nowego umundurowania. Równocześnie trwają uzgodnienia międzyresortowe dotyczące projektu nowego rozporządzenia MSWiA ws. umundurowania. Ponadto trwają prace zmierzające do przeprowadzenia testów nowego umundurowania.
 • Ustawa modernizacyjna – Komendant Główny PSP poinformował, że rozpoczęły się prace nad ustawą modernizacyjną. W projekcie oprócz spraw inwestycyjno-modernizacyjnych, zaprojektowane są podwyżki wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych. Wielkości środków na ten cel są w fazie projektów, dlatego też chwilowo nie mogą być traktowane jako wielkości ostatecznie zatwierdzone.

 

W czasie spotkania omówiono również inne sprawy nurtujące strażaków.

 

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …