Dodatek wprowadzający problemem dla budżetów komend

W dniu 6 czerwca 2024 r. odbyło się posiedzenie Mazowieckiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Związkowcy omówili bieżące tematy związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych PSP w województwie mazowieckim, a także działania Związku przeciwko Zielonemu Ładowi.

Przedstawiciele z poszczególnych komend poinformowali o oburzeniu strażaków wdrożeniem nowego dodatku wprowadzającego do służby. Utrata prawa do dodatku już przy pierwszym awansie stawia pytanie o sens tego typu regulacji. Brak środków na jego wprowadzenie i konieczność sfinansowania dodatku z oszczędności w budżetach, szczególnie w przypadku mniejszych komend, uniemożliwia jakąkolwiek politykę motywacyjną. Wszyscy zebrani ocenili dodatek wprowadzający zdecydowanie negatywnie i jako rozwiązanie szkodliwe dla służby.

Podczas zebrania omówiono aspekty związane z tegoroczną podwyżką. Niepokój mazowieckich związkowców budzi brak uzgodnień dotyczących wolnych środków przewidzianych w tej podwyżce. Dużym problemem garnizonu warszawskiego jest również niezapewnienie środków na obligatoryjny wzrost dodatku stołecznego.

Przewodniczący MSP Marcin Dzięgielewski wskazał jakie konsekwencje unijna polityka klimatyczna będzie miała dla każdego z obywateli jak również komend PSP.  Zielony Ład pociągnie za sobą m.in. ograniczenie produkcji rolnej, podniesienie cen energii elektrycznej, zwiększenie kosztów transportu, co odczuje każdy w swoim portfelu. Wzrost cen mediów jest szczególnie niepokojący w kontekście dalszego funkcjonowania komend, których niedoszacowane budżety już dziś są olbrzymim problemem. Zebranym przypomniano, że trwa akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum ogólnokrajowe, w którym Polacy odpowiedzą na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za zobowiązaniem Prezydenta RP, Parlamentu RP, Rządu RP do odrzucenia przez Polskę polityki klimatycznej UE w obecnym kształcie, zawartej w europejskim Zielonym Ładzie?”. Zaapelowano o jak największe zaangażowanie w akcję zbierania podpisów wszystkich struktur NSZZ „Solidarność”.

Sprawdź również

Służby mundurowe tematem Forum Młodych

Służby mundurowe – to temat przewodni Forum Młodych NSZZ „Solidarność” 2024. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła …