Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w st. spocz. Marek Jasiński, były v-ce przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz były zastępca Komendanta Głównego PSP.
Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomiej Mickiewicz w imieniu własnym, Prezydium oraz Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa składa kondolencje Rodzinie i Bliskim Zmarłego.
Cześć Jego pamięci! 

Szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej podamy w późniejszym terminie.

Sprawdź również

Trwają prace nad kształtem wynagrodzeń w sferze budżetowej na 2025 rok

Rozpoczynają się prace nad wysokością przyszłorocznych wynagrodzeń. Strona związkowa, w ramach Rady Dialogu Społecznego, przygotowuje stanowisko …