Spotkanie związkowców w Toruniu

W dniu 29 kwietnia 2024 r., w siedzibie Zarządu Regiony Toruńsko-Włocławskiego w Toruniu, odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli: st. bryg. Rafał Świechowicz Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki oraz bryg. Sławomir Grudziński Komendant Miejski PSP w Toruniu.

438162662_775883901419637_2436465871993559824_n

St. bryg. Rafał Świechowicz omówił bieżącą sytuację PSP na terenie województwa. Przewodniczący Maciej Klimek przedstawił z jakimi problemami borykają się związkowcy w poszczególnych organizacjach. Strażacy z oburzeniem przyjęli projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Projekt zakłada przyznawanie dodatku wprowadzającego strażakowi mianowanemu na stanowisko służbowe stażysta. Obecni jednogłośnie stwierdzili, że wpłynie to negatywnie na siatkę płac w PSP.

Omówiono także organizację wyjazdu 10 maja do Warszawy na demonstrację przeciwko wprowadzeniu Zielonego Ładu i zaapelowano o czynny udział w wydarzeniu.

441223824_775883831419644_5539994493797501853_n

438059598_775883938086300_3369079502037889564_n

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …