Budżety komend nie udźwigną Zielonego Ładu

W Gdańsku, 29 kwietnia 2024 r., odbyło się posiedzenie Międzyregionalnej Pomorskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, na którym omówiono bieżące działania Związku oraz problemy z jakimi borykają się pomorscy strażacy. W posiedzeniu udział wzięli zastępcy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marian Hinca oraz bryg. Błażej Chamier Cieminski. Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” reprezentował natomiast wiceprzewodniczący Maciej Łozowski.

6b642050-83d6-4268-b0ed-9e3b426500d9

Zastępca przewodniczącego KSP Maciej Łozowski zaapelował o jak najliczniejszy udział w demonstracji 10 maja przeciwko Zielonemu Ładowi. Jak podkreślił to ostatni moment na mobilizację, a każdy z nas ma powód, żeby wyrazić sprzeciw wobec kierunku polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Zielony Ład pociągnie za sobą m.in. ograniczenie produkcji rolnej, podniesienie cen energii elektrycznej, zwiększenie kosztów transportu, co odczuje każdy w swoim portfelu. Wzrost cen mediów pod dużym znakiem zapytania stawia także dalsze funkcjonowanie komend, których niedoszacowane budżety nie udźwigną skutków Zielonego Ładu.

Przewodniczący MPSP Tomasz Richert omówił założenia Programu dla PSP przygotowanego przez KSP NSZZ „Solidarność”. Dokument przekazany Komendantowi Głównemu PSP zawiera szereg rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania naszej formacji.

Podczas dyskusji z kierownictwem KW PSP w Gdańsku poruszono m.in. tematy stanów minimalnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PSP województwa pomorskiego, ilości wypracowanych nadgodzin i środków niezbędnych na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby, koncepcji stacjonowania i dysponowania samochodów wsparcia działań medycznych czy też kosztów aktualizacji dokumentów (prawo jazdy) niezbędnych do wykonywania czynności służbowych.

Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marian Hinca na zakończenie zaprosił wszystkich na wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, które odbędą się 15 maja na Długim Targu w Gdańsku.

a5171fa0-28c6-40bf-be6e-aad14a9da027

1bd5831d-109d-4a11-bb82-65e087114efe

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …