Podwyżki dla pracowników PSP zawsze będą jednym z priorytetów strażackiej Solidarności

W Komendzie Głównej PSP, 5 marca  2024 r., odbyło się spotkanie zaaranżowane przez NSZZ Solidarność z pracownikami cywilnymi zatrudnionymi w PSP i kierownictwem Komendy Głównej PSP.

Spotkanie cywile KG

W trakcie spotkania, przedstawicielki pracowników cywilnych przedstawiły informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę w celu polepszenia bytu tychże pracowników. Strona służbowa wyraziła pełną aprobatę i zgodziła się ze zgłoszonymi przez przedstawicieli cywili argumentami, w tym w szczególności zmian wynagrodzeń. Rozmowy były prowadzone w sposób merytoryczny, w atmosferze wzajemnego szacunku.

Spotkanie cywile KG 2

Ze strony służbowej w spotkaniu udział wzięli:

  1. bryg. Paweł Fliszkiewicz,
  2. bryg. Jarosław Kociołek,
  3. bryg. Rafał Zdziennicki.

Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność reprezentował zastępca przewodniczącego kol. Tomasz Richert.

Pracowników cywilnych w PSP reprezentowały panie Bożena Kruk i Małgorzata Busz.

Sprawdź również

Służby mundurowe tematem Forum Młodych

Służby mundurowe – to temat przewodni Forum Młodych NSZZ „Solidarność” 2024. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła …