Wybrano Prezydium Rady KSP

W dniu 5 czerwca 2023 r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Głównym punktem posiedzenie był wybór Prezydium Rady. Omówiono również bieżące działania Związku.

 

Na wniosek Przewodniczącego Bartłomieja Mickiewicza, w tajnym głosowaniu, Rada ze swojego grona wyłoniła Prezydium w składzie:

– Wiceprzewodniczący – Tomasz Richert;

– Wiceprzewodniczący/Skarbnik – Maciej Łozowski;

– Wiceprzewodniczący/Sekretarz – Andrzej Skomra;

– Członek Prezydium – Jarosław Rejner;

– Członek Prezydium – Bogumił Goździk;

– Członek Prezydium – Łukasz Gąstoł;

– Członek Prezydium – Maciej Piszczek.

Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz zaproponował też zakres zadań, za które będą odpowiedzialni poszczególni prezydianci.

W dalszej części posiedzenia Rada KSP omówiła stan prac nad nowelizacją aktów prawnych dotyczących m.in. świadczeń mieszkaniowych. Przewodniczący przedstawił też kwestie porozumienia wypracowanego w ramach zespołu Rząd – Solidarność. Zgodnie z ustaleniami stron oficjalny komunikat pojawi się po podpisaniu dokumentu przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego i Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudę. Omówiono również bieżące działania zespołu problemowego KSP NSZZ „Solidarność” ds. pracowników cywilnych.

_U3A6806

Sprawdź również

Służby mundurowe tematem Forum Młodych

Służby mundurowe – to temat przewodni Forum Młodych NSZZ „Solidarność” 2024. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła …