Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych służb mundurowych podległych MSWiA

W poniedziałek, 27 marca br., odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych służb mundurowych podległych MSWiA. Głównymi tematami rozmowy były m.in. warunki pracy w służbach oraz postulaty strony społecznej związane z wynagrodzeniami pracowników cywilnych. c89a5353-e6b8-4ba8-a2e5-53707026a983

Podczas spotkania poruszono m.in.: kwestie związane z waloryzacją płac, którą zostali objęci pracownicy całej sfery budżetowej. Dyskutowano też o realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Strona społeczna przedstawiła również swoje propozycje w zakresie realizacji zadań administracyjnych w służbach mundurowych głównie przez pracowników cywilnych. Związki zawodowe postulują, aby na stanowiskach administracyjnych w jednostkach organizacyjnych służb mundurowych podległych MSWiA w pierwszej kolejności zatrudniani byli pracownicy cywilni.

Kolejne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych służb mundurowych podległych MSWiA zaplanowano na 17 kwietnia br.

W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział: wiceszef MSWiA Maciej Wąsik; Joanna Rosińska, wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji; Beata Kalicka, przewodnicząca Zarządu Krajowego – Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej; Joanna Stec-Trzpil, przewodnicząca Komisji Krajowej – Związek Zawodowy Pracowników Policji; Grzegorz Szczepanek, dyrektor generalny Zarządu Krajowego – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Administracji Rządowej; Iwona Adamczyk-Rosinka, przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Straży Granicznej; Bożena Kruk, Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

9646f3ec-dfc1-419f-93e4-5b179679ee8a

Źródło: MSWiA

Sprawdź również

Służby mundurowe tematem Forum Młodych

Służby mundurowe – to temat przewodni Forum Młodych NSZZ „Solidarność” 2024. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła …