Home / Baner / Opolscy związkowcy omówili realizację tegorocznych podwyżek

Opolscy związkowcy omówili realizację tegorocznych podwyżek

W dniach 2-3 marca 2023 roku w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym ZIEMOWIT w Jarnołtówku, odbyło się posiedzenie Rady Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Związkowcy omówili bieżące problemy w województwie, realizację tegorocznych podwyżek oraz spotkali się z przedstawicielami Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.334963869_2208706882669740_6098626588876791808_n

Po przywitaniu delegatów z poszczególnych komend, przewodniczący RSP Paweł Zieliński złożył gratulację nowo wybranym szefom komisji zakładowych z komend PSP województwa opolskiego. Następnie na ręce nowego przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Namysłowie Tomasza Topornickiego, przewodniczący RSP wręczył podziękowanie dla ustępującego przewodniczącego Bogusława Kwietnia, za ponad dwudziestoletnią działalność związkową na szczeblu Komendy Powiatowej, Regionalnej Sekcji Pożarnictwa i Zarządu Regionu.

W pierwszej części posiedzenia omówiono bieżące problemy oraz zasady naliczania i wypłacania podwyżek, które przyznano strażakom od 1 marca 2023 roku. Członkowie Rady przyjęli również niezbędne uchwały dotyczące spraw organizacyjnych Sekcji. Przeprowadzono również dyskusję na temat potrącania składki związkowej członków – emerytów zgodnie z uchwałą Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Temat ten szczegółowo omówił v-ce przewodniczący Łukasz Szostak.

W dalszej części Paweł Zieliński omówił zasady funkcjonowania Fundacji SOLIDARNI, która zajmuje się pomocą poszkodowanym funkcjonariuszom i pracownikom PSP oraz członkom ich rodzin. Przedyskutowano również przebieg ostatniej akcji protestacyjnej „Solidarności” służb mundurowych.

Poruszono również kwestię programu ochrony zdrowia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP województwa opolskiego. Rada rozważyła zasadność i zaangażowanie we wdrażanie i rozwój programu w strukturach PSP województwa opolskiego po pierwszych spotkaniach w komendach. Poruszono także kwestię rozszerzenia o markery nowotworowe obowiązkowych badań okresowych/lekarskich dla funkcjonariuszy.

W drugiej części spotkania uczestniczył Bartłomiej Mickiewicz Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa wraz z zastępcą Maciejem Łozowskim, którzy szeroko omówili bieżącą sytuację w PSP i działania KSP NSZZ „Solidarność”.

Głównym tematem tej części obrad był przebieg negocjacji ze stroną rządową w sprawie podwyżek dla strażaków. Ponadto:

  • omówiono problematykę przedwczesnych odejść funkcjonariuszu ze służb mundurowych,
  • dyskutowano nad systemowym sposobem finansowania grup specjalistycznych i przywróceniu pewnych uprawnień dla funkcjonariuszy przyjętych po 31 grudnia 2012 r.,
  • poruszono kwestię wydawania nowego umundurowania,
  • omówiono potencjalne zmiany w funkcjonowaniu PSP w przypadku wdrożenia projektu ustawy o ochronie ludności w kontekście karetek w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
  • omówiono projekt nowego przepisu kwalifikacyjnego oraz założenia do zmiany projektu.

Przewodniczący KSP na zakończenie podkreślił liczebność struktur NSZZ „Solidarność” w PSP, wynoszącą ponad 10 tysięcy członków.

335019525_929929578199825_4823942205865316163_n

334962916_911452060054803_3755171492648886272_n

334885880_198440579532086_6032084775215964124_n

Sprawdź również

widzimysienademonstracji

Zielony Ład? Zatrzymajmy to szaleństwo!