Spotkała się Międzyregionalna Sekcja Pożarnictwa NSZZ Solidarność woj. kujawsko-pomorskiego

W dniu 13 lutego br. w Komendzie Powiatowej PSP w Golubiu Dobrzyniu odbyło się spotkanie Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność woj. kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli: z-ca przewodniczącego KSP Tomasz Richert, kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP w Toruniu nadbryg. Jacek Kaczmarek wraz z zastępcą st. bryg. Robertem Wiśniewskim oraz komendant powiatowy PSP w Golubiu Dobrzyniu mł. bryg. Witold Juszczak.

 

Tomasz Richert przedstawił propozycję rozdziału tegorocznych podwyżek, powody zawieszenia akcji protestacyjnej oraz omówił prace jakie są prowadzone przez Krajową Sekcję Pożarnictwa.

W trakcie spotkania omówiono także bieżące problemy w poszczególnych komisjach zakładowych.

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …