Solidarność daje czas na realizację postulatów do 15 marca

W poniedziałek 6 lutego 2023 r. w formie zdalnej odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Powodem zwołania Rady było zakończenie negocjacji z MSWiA oraz podpisanie porozumienia z KG PSP ws. rozdziału środków na tegoroczne podwyżki i konieczność podjęcia decyzji co do dalszych działań Związku.

Mając na uwadze stopień realizacji poszczególnych postulatów tj.:

–    rozpoczęcie rozmów ws. zwiększenia waloryzacji uposażeń w państwowej sferze budżetowej w ramach zespołu Rząd-Solidarność,

–    podpisanie porozumienia z KG PSP ws. rozdziału środków na podwyżki w 2023 r. urealniające siatkę płac funkcjonariuszy PSP,

–    zwiększenie budżetu PSP w zakresie wydatków rzeczowych w 2023 r.,

–    przygotowanie projektu zmian rozporządzenia o pełnieniu służby przez strażaków PSP m.in. w zakresie rozliczania czasu służby strażaków skierowanych do szkół i ośrodków szkolenia i deklarację MSWiA niezwłocznego wdrożenie w życie tego rozporządzenia,

–    przygotowanie projektów zmian rozporządzeń ws. pomocy mieszkaniowej i dodatku za brak mieszkania co jest urealnieniem świadczeń socjalnych wypłacanych strażakom,

–    przygotowanie ustawy wprowadzającej świadczenie za długoletnią służbę i stworzenie mechanizmu zaliczenia go do wysługi emerytalnej,

Rada KSP postanowiła zawiesić akcję protestacyjną. Jednocześnie zobowiązano Prezydium Rady KSP NSZZ „Solidarność” do monitorowania postępów prac nad aktami prawnymi i przedłożenia Radzie sprawozdania do 15 marca br. Brak postępów sprawi, że akcja protestacyjna zostanie wznowiona.

Uchwałę w tej sprawie Rada KSP przyjęła po prawie dwugodzinnej dyskusji.

Sprawdź również

Służby mundurowe tematem Forum Młodych

Służby mundurowe – to temat przewodni Forum Młodych NSZZ „Solidarność” 2024. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła …