17 listopada w Warszawie – największa manifestacja mundurowych od lat !!!

W czwartek 17 listopada – spotkamy się w Warszawie na Marszu Godności. W tej największej od lat manifestacji NSZZ „Solidarność” pójdziemy pod hasłami zahamowania wzrostu cen energii, realnych podwyżek w sferze finansów publicznych oraz wznowienia prac nad emeryturami stażowymi. W stolicy nie powinno zabraknąć nikogo, komu leżą na sercu te postulaty.

Tego dnia udział w manifestacji wezmą również między innymi funkcjonariusze i pracownicy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej. Każda z formacji oprócz ogólnych postulatów przedstawionych przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”, walczy przy tym o postulaty związane stricte ze swoją formacją.

Razem można więcej !!!

Poniżej można się zapoznać z postulatami, o które Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” walczy dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej: marszKSP

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …