Home / Baner / Badanie ankietowe Fundacji cfbt.pl: użytkowanie aparatów oddechowych

Badanie ankietowe Fundacji cfbt.pl: użytkowanie aparatów oddechowych

Fundacja cfbt.pl przy współpracy z Krajową Sekcją Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” realizuje projekt finansowany z funduszu sponsoringowego PZU. Projekt poświęcony jest edukacji oraz opracowaniu i dostarczeniu wiedzy eksperckiej w zakresie profilaktyki nowotworowej (#zdrowy_raKtownik) oraz zasad taktycznych zarządzania bezpieczeństwem podczas zdarzeń (#PZM – Planuj / Zarządzaj / Monitoruj).

projektcfbt

Badanie ankietowe ma na celu poznanie nawyków strażaków w sferze użytkowania ochrony dróg oddechowych oraz zarysowanie istniejącej kultury bezpieczeństwa i higieny służby / pracy w odniesieniu do świadomości zagrożeń, profilaktyki nowotworowej, taktyki działania oraz technik realizacji czynności ratowniczych.

Zależy nam na rzetelnych, przemyślanych odpowiedziach, a także na jak najszerszym udziale strażaków w ankiecie. Dlatego prosimy o uważne przeczytanie ankiety i udzielenie najbardziej trafnych odpowiedzi oraz udostępnienie niniejszej ankiety w gronie znajomych strażaków.

Uprzejmie prosimy o jednorazowe wypełnienie ankiety. Po zebraniu odpowiedniej liczby ankiet, wyniki zostaną opracowane i opublikowane na stronie www.cfbt.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Ankieta pozostanie otwarta tak, aby informacje były zbierane w sposób ciągły a jej wyniki będą okresowo aktualizowane i udostępniane.

Liczymy na wykazanie ciekawych zależności – możecie pomóc w ich odkryciu!

Sprawdź również

widzimysienademonstracji

Zielony Ład? Zatrzymajmy to szaleństwo!