Posiedzenie Rady Fundacji „SOLIDARNI”

W dniu 12 stycznia 2022 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady współtworzonej przez związki zawodowe Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin „Solidarni”. W posiedzeniu brali udział wszyscy członkowie Rady tj. przewodniczący struktur krajowych związków zawodowych działających w PSP. 

zdjęcie1

Przewodnictwo w Radzie Fundacji w roku 2022 objął Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Rada Fundacji postanowiła o powołaniu nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji. Prezesem Zarządu Fundacji został wybrany kol. Radosław Pełka (ZZS „Florian”), funkcję Wiceprezesów Zarządu obejmują: kol. Piotr Ciosek (NSZZ „Pracowników Pożarnictwa) oraz kol. Tomasz Richert (KSP NSZZ „Solidarność’), natomiast Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Fundacji został kol. Zbigniew Rogodziński (NSZZ „Pracowników Pożarnictwa).

Ponadto podczas posiedzenia omówiono sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Fundacji oraz określono kierunki działania i plany na rok 2022.

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …