Home / Baner / Odpowiedź ministerstwa odnośnie uwag do projektu przepisu płacowego

Odpowiedź ministerstwa odnośnie uwag do projektu przepisu płacowego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie skierowanym do Przewodniczącego KSP NSZZ „Solidarność” odniosło się do uwag złożonych przez nasz Związek do projektu rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia w nim dodatków funkcyjnych. Przy okazji ministerstwo chce zmienić także kwestie dotyczące dodatków służbowych, motywacyjnych, za służbę w szkodliwych warunkach oraz zaszeregowania na stanowiskach służbowych.

Jak wynika z załączonego poniżej pisma Ministerstwo uwzględniło praktycznie wszystkie uwagi zgłoszone przez Krajową Sekcję Pożarnictwa. Szczególnie istotne są te dotyczące rozszerzenia katalogu stanowisk, na których strażak będzie mógł otrzymać dodatek funkcyjny oraz ograniczenia przesłanek do autorytarnego obniżania strażakom wysokości dodatków, bez szczegółowej analizy i wyjaśnienia okoliczności podejmowanych działań.

Sprawdź również

łódź rada

Posiedzenie Rady Międzyregionalnej Łódzkiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

W dniu 14 września 2021 roku w Łodzi odbyło się posiedzenie Rady Międzyregionalnej Łódzkiej Sekcji ...